საკადრო უზრუნველყოფა

საკადრო უზრუნველყოფა

ვაკანსია

 

უმცროსი ინსპექტორი (მძღოლი)
სამუშაო ადგილი: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ- საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო / იმერეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველო (ქ. ქუთაისი) / კახიანოურის სახანძრო-სამაშველო განყოფილება
თავისუფალია 1 ვაკანსია.
განცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 16.12.2017.

განაცხადის შევსება

 

 

კონკურსის ჩატარებისა და კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი

 


კონკურსის შედეგები

 


დასაქმებულ პირთა რაოდენობა