საკადრო უზრუნველყოფა

საკადრო უზრუნველყოფა

საკადრო უზრუნველყოფა

ვაკანსია

 

ამჟამად ვაკანსიები არ არის.

 

კონკურსის ჩატარებისა და კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი

 


კონკურსის შედეგები

 


დასაქმებულ პირთა რაოდენობა