აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო დღე სააგენტოში