საერთაშორისო საველე-საშტაბო სწავლება - „უკრაინა 2015“.